Binnensport mag weer open vanaf 1 juli. Wij wachten op praktische afspraken met de gemeente Hengelo.

Binnensport mag weer open vanaf 1 juli. Wij wachten op praktische afspraken met de gemeente Hengelo.

 

De persconferentie van woensdag 24 juni jl. bracht ons het fantastische nieuws dat de binnensport weer open mag vanaf 1 juli. Het algemene sportprotocol Verantwoord sporten van NOC*NSF wordt hierop aangepast. Hier vind je (uiterlijk) vrijdag 26 juni de laatste versie, inclusief visuals die gebruikt kunnen worden op jouw accommodatie. Ook hebben de gemeenten een handreiking gemaakt voor de binnensportaccommodaties – ook hiervan volgt (uiterlijk) vrijdag een update via deze link. Hierin wordt onder andere ingegaan op de eisen aan ventilatie (bouwbesluit). Ook als je een eigen accommodatie hebt, moet je hieraan voldoen. Maak met je gemeente praktische afspraken over het opengaan van een gemeentelijke accommodatie en werk samen met andere clubs om lokaal zoveel mogelijk sporters hun sport te laten hervatten.

De aanvullende richtlijnen van de KNGU worden na de update van NOC*NSF verwerkt in onze FAQ. Daarmee komt ons aanvullende protocol voor de gymsport te vervallen. Check hiervoor dus vrijdag onze website. Vandaag komt het RIVM met aangescherpte richtlijnen voor hygiëne. 

Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met binnensporten per 1 juli

Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met binnensporten per 1 juli

17 juni 2020

Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met binnensporten per 1 juli – onder voorbehoud van persconferentie 24 juni

Het algemene Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is door de KNGU en andere sportbonden, NOC*NSF en VSG aangevuld met richtlijnen voor binnen sporten. Ook is er een kleine aanpassing met betrekking tot het openen van de sanitaire voorzieningen (per 15 juni) in het protocol opgenomen. Let op: dit protocol is onder voorbehoud van de persconferentie van 24 juni. Er kunnen nog wijzigingen komen. De laatste versie staat nu op de website van nocnsf.nl, klik hier.

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een handreiking voor gemeenten gemaakt hoe om te gaan met accommodaties (onder andere over ventilatie). Hier vind je de link naar dit document. Voor vragen hierover neem contact op met je gemeente of de VSG.

De komende week gebruiken we om eventuele onduidelijkheden of tegenstrijdigheden uit protocollen en richtlijnen (waaronder handreiking VSG) te halen.

De KNGU komt met de gymsport specifieke adviezen zodra het definitieve protocol bekend is.

Binnensport – onder strikte voorwaarden – weer open vanaf 1 juli?!

De persconferentie van woensdag 27 mei jl. bracht ons het goede nieuws dat de binnensport – onder strikte voorwaarden – open mag op 1 juli mits de cijfers rond het virus dat toelaten. Daarin zit dan ook direct een stevige winstwaarschuwing van het kabinet. We verwachten dat rond 24 juni wordt besloten óf en hoe het binnen sporten verantwoord doorgang kan vinden. Dat geldt voor alle zaalsporten en de fitness/sportscholen. Het is dus nog wel even spannend.

Ondertussen worden alle voorbereidingen getroffen om alles startklaar te maken. Een deel van de clubs wil namelijk door in de zomervakantie. Wat is daarvoor nodig?

De komende periode werkt de KNGU samen met tientallen andere (binnen)sportbonden, sportkoepels en de Vereniging Sportgemeenten (VSG) onder leiding van NOC*NSF aan een protocol met als basis het afwegingskader van de rijksoverheid. Belangrijke punten daarin zijn: voldoende goede ventilatie, een maximale groepsgrootte en matig intensief sporten. Ook wordt het vangvraagstuk bekeken (‘fysieke hulp bij sportbeoefening’).

Ventilatie.
VSG bereidt de gemeenten voor op dit vraagstuk aangezien zij verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de sportaccommodaties. Wat zijn precies de technische specificaties waaraan zij moeten voldoen om verantwoord te openen? Wat is daarvoor nodig op de korte termijn? Informatie hierover delen we (zodra meer bekend) ook met clubs die een eigen accommodatie hebben.
Maximale groepsgrootte.
In het afwegingskader staat dat de groep gehalveerd moet worden. Ten opzichte van wat? Wij pleiten voor een richtlijn in verhouding tot de grootte van de zaal.
Matig intensief sporten.
Het topsportteam van de KNGU maakt hiervoor een leidraad en instructie. Wat betekent dit voor de training?

Het streven is dat een concept protocol voor de gehele binnensport volgende week gereed is zodat de toets door VWS en het RIVM/OMT kan plaatsvinden. Voor het tempo zijn we hiervan dus afhankelijk, graag jullie begrip hiervoor. Op basis van dit protocol wordt (gelijktijdig) weer een vertaalslag gemaakt naar specifieke adviezen voor alle disciplines van de KNGU. Hierin nemen we input mee van de LTC’s, trainers en clubs, alsook ervaring van (gym)sportbonden in landen om ons heen.

De FAQ is op 29 mei aangepast met de nieuwe maatregelen, hierbij blijft in het beantwoorden nog steeds dat de volksgezondheid voorop staat. Lees ook de aangepaste protocollen voor buiten sporten per 1 juni.

UPDATE 5 – Wijziging in het coronalesrooster

In verband met wat organisatorische zaken zijn er een paar kleine aanpassingen gedaan in het lesrooster! Zie de wijzigingen in het rood! Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf maandag 1 juni a.s.

 

Lesoverzicht selectie

Dag Les Aantal Tijdstip Aanwezige trainers
Maandag Jong Talent Training 12x 16:00 t/m 17:00 uur Nikki

+ Assistent

Maandag A-selectie t/m 12 jaar 11x 17:15 t/m 18:30 uur Jan

Nikki

Maandag A-selectie vanaf 13 jaar 10x 18:45 t/m 20:00 uur Jan

Nathalie K.

Dinsdag B-Selectie t/m 12 jaar 14x 17:00 t/m 18:15 uur Ammelie

Puck

Dinsdag B-selectie vanaf 13 jaar 11x 18:30 t/m 19:45 uur Dionne

Armand

Woensdag A-selectie t/m 12 jaar 11x 16:15 t/m 17:30 uur Nikki

Indy

Woensdag C-selectie t/m 12 jaar 19x 17:30 t/m 18:45 uur Rosan

Puck

Woensdag A-selectie vanaf 13 jaar 10x 18:45 t/m 20:00 uur Jan

Ammelie

Donderdag B-selectie t/m 12 jaar 14x 17:00 t/m 18:15 uur Dionne

Puck

Donderdag B-selectie vanaf 13 jaar 11x 18:30 t/m 19:45 uur Ammelie

Indy

Vrijdag C-selectie t/m 12 jaar 19x 15:45 t/m 17:00 uur Rosan

Puck

Zaterdag B-selectie t/m 12 jaar 14x 09:00 t/m 10:15 uur Armand

Ammelie

Zaterdag B-selectie vanaf 13 jaar 11x 10:30 t/m 11:45 uur Rosan

Puck

Zondag A-selectie t/m 12 jaar 11x 10:00 t/m 11:15 uur Nikki

Carlien

Zondag A-selectie vanaf 13 jaar 10x 11:30 t/m 12:45 uur Jan

Carlien

 

Lesoverzicht recreatie

Dag Les Aantal Tijdstip Aanwezige trainers
Dinsdag Recreatie t/m 12 jaar

Basic Gym dinsdag van Jan Mulder

Basic Gym donderdag van Jan Mulder

Basic Gym donderdag van Jill Coopman

31x 15:30 t/m 16:30 uur Jan

Jill

Dinsdag Groove Dance 15x 16:00 t/m 17:00 uur Nathalie H.
Dinsdag Groove Dance 15x 17:15 t/m 18:15 uur Nathalie H.
Woensdag Ouder & Kindgym 9x 9:00 t/m 9:45 uur Barbara v/d Woning
Woensdag TurnFit 8x 10:00 t/m 11:00 uur Barbara v/d Woning
Woensdag Recreatie t/m 12 jaar

Basic Gym zaterdag van Nikki

Space Gym zaterdag van Nikki

Space Gym woensdag van Amy

30x 15:15 t/m 16:15 uur Nikki

Amy

Donderdag Recreatie t/m 12 jaar

Jongens vrijdag van Jamilla

Jongens zaterdag van Amy

20x 15:30 t/m 16:30 uur Jamilla

Iris

Donderdag Turnmix 16+ 14x 20:00 t/m 21:00 uur Rosan + assistent
Vrijdag Recreatie geboortejaar 2011 t/m 2014

Basic Gym vrijdag van Ammelie

Basic Gym vrijdag van Edwin

22x 17:15 t/m 18:15 uur Ammelie

Edwin

Vrijdag Recreatie geboortejaar 2009 t/m 2012

Basic Gym vrijdag van Ammelie

Basic Gym vrijdag van Edwin

23x 18:30 t/m 19:30 uur Ammelie
Edwin
Zaterdag Recreatie t/m 12 jaar

Basic Gym zaterdag van Iris

Basic Gym zaterdag van Jamilla

27x 12:00 t/m 13:00 uur Iris

Jamilla

 

Zaterdag Recreatie t/m 12 jaar

Space Gym zaterdag van Iris

Space Gym zaterdag van Jamilla

28x 13:15 t/m 14:15 uur Iris

Jamilla

 

error

Like ons ook op social media!