Terug naar Recreatiesport

Ouder-kindgym

Voor wie?
PeuterGym is speciaal bedoeld voor de peuter van anderhalf tot vier jaar, die samen met papa, mama of opa en oma, lekker wil gymmen in een “echte” gymzaal.

Samen gymmen, nu al?
“Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net” zult u zeggen. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.


Spelenderwijs ontdekken
Thuis klimmen ze op stoelen en banken. Niets lijkt meer veilig. “Niet doen, mag niet, pas op!!” Het zijn de kreten die het kind regelmatig te horen krijgt. Wat thuis niet altijd mag of kan is wel mogelijk in de gymzaal. Klimmen, klauteren, springen, rollen of spelen met ballen, blokken of pittenzakken. Het kan allemaal in een echte gymzaal.


Leren van elkaar
Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om met hun peuter bewegingservaring op te doen, spelenderwijs worden hier verschillende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen, klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Dit kan allemaal in de gymzaal, het lijkt wel een overdekte speeltuin.


Gymles en de opvoeding
De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens deze lessen ondermeer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert de peuter dat je rekening met elkaar moet houden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het samen zingen in de kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw peuter alleen maar verstevigen en de peuter meer zelfvertrouwen geven.


Spelen is leren
Het taalgevoel bij een peuter is nog in ontwikkeling. Dus begrippen als over, onder, naast en boven de bank en de rekstok door, zijn op jonge leeftijd nog onbekende begrippen. Door beweging komen deze begrippen tot leven.


Rol van ouder of begeleider
Als begeleider kunt u uw kind daarbij helpen. Door bijvoorbeeld bepaalde dingen voor te doen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u zelf ook moet klimmen en klauteren. Maar aanmoedigen, stimuleren en ondersteunen, daar waar nodig is. Dat zal uw kind voldoende aanzetten tot bewegen. Overigens zal dit soms ook van uzelf enige inspanning vergen, maar wat is er leuker dan samen “paardje rijden”, “kom maar in mijn huisje” of te “jonassen”.

De meeste peuters zullen eerst de ‘kat uit de boom kijken’, vooral bij kringspelletjes waarbij het contact nogal dichtbij komt, maar na een tijdje vanzelf mee gaan doen. De kinderen zullen elkaar ook stimuleren.


De leiding
De leiding zal voor u en de peuter veilige situaties creëren, zal de ouder aanwijzingen geven. U mag gerust een keer komen kijken met uw zoon of dochter!


Barbara van der Woning (oktober 2017)


Lilian Visscher