↑ Return to Wie zijn wij?

Jeugdsportsubsidie

WELKOM BIJ JEUGDSPORTFONDS HENGELO & BORNE

Het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige, niet bureaucratische manier zoveel mogelijk kansarme kinderen een kans te bieden om te sporten. De doelgroep van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne zijn jongeren van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Hengelo & Borne, die om financiële redenen geen lid kunnen worden (of blijven) van een sportvereniging. Voor maximaal € 225,00 per jaar worden contributie en indien nodig kledinggeld betaald. De contributiegelden worden rechtstreeks overgemaakt naar de sportverenigingen. Met een kledingbon kan sportkleding aangeschaft worden bij het Sportpaviljoen in Borne.

Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne kan ingediend worden door onder andere de schoolarts, maatschappelijk werk en buurtsociaalwerk. De aanvraag wordt beoordeeld door de consulent van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne. De aanvrager krijgt zo spoedig mogelijk bericht of de aanvraag geaccepteerd is.

Het kan zijn dat binnen onze vereniging kinderen lid zijn of lid gaan worden, die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne. Wanneer wij dat signaleren, kan een aanvraag ingediend worden bij het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne. De aanvraag wordt beoordeeld door de consulent van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne. Indien een aanvraag is goedgekeurd krijgt de aanvrager hierover bericht. Waarna de contributie wordt overgemaakt naar de sportvereniging. De penningmeester van de vereniging wordt door de consulent van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne geïnformeerd wanneer er contributie wordt overgemaakt.

CONTACT

Postbus 8126
7550 KC Hengelo

Voor vragen over aanmeldingen, kunt u bellen met Truus de Ruiter, consultent van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne op: 074-2459524

E-mail: consulent.hengelo-borne@jeugdsportfonds.nl


Hengelo-Borne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>