De persconferentie van woensdag 27 mei jl. bracht ons het goede nieuws dat de binnensport – onder strikte voorwaarden – open mag op 1 juli mits de cijfers rond het virus dat toelaten. Daarin zit dan ook direct een stevige winstwaarschuwing van het kabinet. We verwachten dat rond 24 juni wordt besloten óf en hoe het binnen sporten verantwoord doorgang kan vinden. Dat geldt voor alle zaalsporten en de fitness/sportscholen. Het is dus nog wel even spannend.

Ondertussen worden alle voorbereidingen getroffen om alles startklaar te maken. Een deel van de clubs wil namelijk door in de zomervakantie. Wat is daarvoor nodig?

De komende periode werkt de KNGU samen met tientallen andere (binnen)sportbonden, sportkoepels en de Vereniging Sportgemeenten (VSG) onder leiding van NOC*NSF aan een protocol met als basis het afwegingskader van de rijksoverheid. Belangrijke punten daarin zijn: voldoende goede ventilatie, een maximale groepsgrootte en matig intensief sporten. Ook wordt het vangvraagstuk bekeken (‘fysieke hulp bij sportbeoefening’).

Ventilatie.
VSG bereidt de gemeenten voor op dit vraagstuk aangezien zij verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de sportaccommodaties. Wat zijn precies de technische specificaties waaraan zij moeten voldoen om verantwoord te openen? Wat is daarvoor nodig op de korte termijn? Informatie hierover delen we (zodra meer bekend) ook met clubs die een eigen accommodatie hebben.
Maximale groepsgrootte.
In het afwegingskader staat dat de groep gehalveerd moet worden. Ten opzichte van wat? Wij pleiten voor een richtlijn in verhouding tot de grootte van de zaal.
Matig intensief sporten.
Het topsportteam van de KNGU maakt hiervoor een leidraad en instructie. Wat betekent dit voor de training?

Het streven is dat een concept protocol voor de gehele binnensport volgende week gereed is zodat de toets door VWS en het RIVM/OMT kan plaatsvinden. Voor het tempo zijn we hiervan dus afhankelijk, graag jullie begrip hiervoor. Op basis van dit protocol wordt (gelijktijdig) weer een vertaalslag gemaakt naar specifieke adviezen voor alle disciplines van de KNGU. Hierin nemen we input mee van de LTC’s, trainers en clubs, alsook ervaring van (gym)sportbonden in landen om ons heen.

De FAQ is op 29 mei aangepast met de nieuwe maatregelen, hierbij blijft in het beantwoorden nog steeds dat de volksgezondheid voorop staat. Lees ook de aangepaste protocollen voor buiten sporten per 1 juni.

Binnensport – onder strikte voorwaarden – weer open vanaf 1 juli?!
error

Like ons ook op social media!