Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met binnensporten per 1 juli

17 juni 2020

Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met binnensporten per 1 juli – onder voorbehoud van persconferentie 24 juni

Het algemene Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is door de KNGU en andere sportbonden, NOC*NSF en VSG aangevuld met richtlijnen voor binnen sporten. Ook is er een kleine aanpassing met betrekking tot het openen van de sanitaire voorzieningen (per 15 juni) in het protocol opgenomen. Let op: dit protocol is onder voorbehoud van de persconferentie van 24 juni. Er kunnen nog wijzigingen komen. De laatste versie staat nu op de website van nocnsf.nl, klik hier.

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een handreiking voor gemeenten gemaakt hoe om te gaan met accommodaties (onder andere over ventilatie). Hier vind je de link naar dit document. Voor vragen hierover neem contact op met je gemeente of de VSG.

De komende week gebruiken we om eventuele onduidelijkheden of tegenstrijdigheden uit protocollen en richtlijnen (waaronder handreiking VSG) te halen.

De KNGU komt met de gymsport specifieke adviezen zodra het definitieve protocol bekend is.

Protocol Verantwoord Sporten aangevuld met binnensporten per 1 juli
error

Like ons ook op social media!