Gymsport kan onder voorwaarden per 1 juli 2020 ook naar binnen!?

 

Boodschap van Marieke van der Plas: gymsport kan onder voorwaarden per 1 juli 2020 ook naar binnen

28 mei 2020

Wat een spannende week hebben we achter de rug. Tot op het laatst was het onduidelijk of er eerder dan 1 september binnen kan worden gesport. Na een intensief traject kwam gisteravond het verlossende woord van het kabinet: het mag per 1 juli.

Vanmiddag volgden de brief en het afwegingskader binnensport die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin concreter staat wat wel en niet mag per 1 juni én per 1 juli, waaronder het opheffen van de 1,5 meter afstand voor de jeugd tot en met 18 jaar. Samen met VWS en NOC*NSF wordt dit verder uitgewerkt en geduid – aan de binnensport zijn strikte voorwaarden verbonden. Parallel daaraan maken wij specifieke richtlijnen en adviezen voor de gymsport die hier weer op aansluiten. Ook komen we terug op de gevolgen voor de SummerMoves Zomerkampen.

De minister president benadrukte tijdens de persconferentie wel dat de verruimingen vanaf 1 juli afhankelijk zijn van hoe Nederland omgaat met deze versoepelingen: “De afgelopen maanden zijn we verstandig omgegaan met de situatie, dat moeten we blijven doen.” En daar sluiten we ons natuurlijk bij aan. We zeggen het iedere keer, de volksgezondheid staat altijd op nummer 1. Graag ook jullie blijvende aandacht hiervoor.

Omdat we de buiteninitiatieven een warm hart toedragen en we voorlopig nog buiten blijven sporten, werken we ook aan een speciaal zomeraanbod vol inspiratie want een aantal clubs wil in de zomer open blijven nu veel kinderen in Nederland blijven voor vakantie. Meteen een mooi moment om nieuwe leden te werven of proeflessen te geven. We hebben veel prachtige voorbeelden gezien waarin onze sport zichzelf van een hele andere kant laat zien en daarmee ook de veelzijdigheid van onze gymsport. Daarnaast kijken we hoe we – samen met de gemeenten en clubs – de gymsportaccommodaties zo efficiënt en goed mogelijk kunnen inzetten voor het zomeraanbod.

De gymsport is klaar om de sport veilig en verantwoord te organiseren. Uiteraard wil een aantal van jullie direct al de zaal in, dat snappen we, maar behoedzaamheid in kabinetsbeleid blijft geboden in deze bijzondere tijd. Dat respecteren we. De clubs, trainers, sporters en ouders die de afgelopen weken geholpen hebben in de lobby, willen we enorm bedanken. In het bijzonder Amélie, Julia en Remke van Neptunus Scheveningen en al die andere sporters die hun stem hebben laten horen. En natuurlijk de initiatiefnemers van de petitie Nicolette en Paul, en de duizenden ondertekenaars.  Laten we die saamhorigheid, flexibiliteit en creativiteit vasthouden. Het maakt ons als gymsport zoveel krachtiger en mooier. Dat hebben we de komende maanden nog hard nodig.

Marieke van der Plas
directeur KNGU

Verantwoord heropenen van de binnensport. Hoe verder?

Boodschap van Marieke vd Plas: verantwoord heropenen van de binnensport. Hoe verder?

13 mei 2020

De afgelopen weken is sporten en bewegen in de buitenlucht weer toegestaan. Dat ging gecontroleerd in fases met eerst de jongste leeftijdsgroepen (laag risico) en daarna de volwassenen. Een grote en belangrijke stap omdat we in Nederland sinds de crisis fors minder zijn gaan bewegen. Tegelijkertijd zien we dat er overal nog steeds een grote beperking is op het binnensporten. Zo ook voor de sporters in de gymsport. Direct na de persconferentie op 6 mei is- onder leiding van NOC*NSF – een strategieteam ingericht voor het verder verantwoord openen van de sport. De KNGU speelt hierin een belangrijke rol als grootste binnensportbond. De eerste stap was ruimte krijgen van minister Van Rijn om met inzichten te komen voor de fasering. Dat is gelukt!

Het team werkt aan een actieplan voor een verantwoorde opening van de binnensport – oftewel: hoe kan dit op een manier die het minst risicovol is voor de volksgezondheid van sporters én leiding. De beheersing van het verspreidingsrisico van het coronavirus via aerosolen is hierin een heel belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar mogelijk onderscheid in leeftijdsgroepen (gekoppeld aan risicoprofiel), type sportactiviteiten (laag intensief) en klimaatbeheersing in de sportzaal/hal. Ook internationale en wetenschappelijke kennis en ervaring wordt gebruikt. Uiteraard volgen we met interesse de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs als het gaat om onze (grote) groep jongste sporters. Daaraan gekoppeld scherpen we het sportprotocol aan op een aantal punten. Onafhankelijk onderzoek, voor het verantwoord heropenen van de binnensport, kost tijd en het is helaas nog niet duidelijk hoeveel tijd hiervoor nodig is. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van vele andere partijen. Ook jullie stem nemen we mee in het strategieteam. Vanzelfsprekend wordt de uitkomst gedeeld met de betrokken instanties. In de afgelopen week hebben jullie met duizenden de petitie getekend die op Facebook is geïnitieerd. Dat kan nog steeds via deze pagina.

Uiteindelijk brengt het Outbreak Management Team (OMT) een advies uit aan het kabinet. Het kabinet beslist. Als KNGU doen we er alles aan om de binnensport eerder te openen dan 1 september. Dit doen we niet via een snoeiharde lobby. We willen, als KNGU, meedenken in hoe dit verantwoord kan volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid want de volksgezondheid blijft voorop staan. Voor nu: alle lof en waardering voor clubs met een online en/of buitensportaanbod. We realiseren ons heel goed wat dit van jullie vraagt. Kracht, lef en lenigheid.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Marieke van der Plas
directeur KNGU

UPDATE 4 – Verenigingsprotocol COVID-19

Beste leden,

Na een week vergaderen, overleggen en afstemmen met derde partijen is het ons gelukt. TurnCentrum Twente gaat door! We mogen buiten lesgeven. Inmiddels zijn onze selectielessen al sinds maandag 4 mei jl. gestart en vanaf maandag 11 mei a.s. mogen de meeste recreatielessen weer starten. Zie hieronder dan ook ons verenigingsprotocol met alle informatie wat nodig is om te weten. Lees dit goed door en neem het door met je kind.

Belangrijk om te weten is dat er een aangepast lesrooster is opgezet. Deze is te vinden voor de selectie op bladzijde 5 en voor de recreatielessen op bladzijde 6. Er wordt in eerste instantie lesgegeven vanaf één locatie, namelijk het parkeerterrein van Sporthal Weusthag.

Wij willen jullie allen hartelijk danken voor jullie begrip en geduld. In de loop van de weken hopen we onderling te kunnen evalueren hoe dit gaat en of er uitgebreid kan worden, afhankelijk van de nieuwe maatregelen en voorwaarden natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

Namens de trainers en het bestuur van TurnCentrum Twente

TurnCentrum Twente - COVID-19 Protocol

error

Like ons ook op social media!