Het Nationaal TurnSysteem

Sinds 2005 wordt er een turnsysteem in Nederland toegepast waarbij er gewerkt wordt in divisies en niveaus.

Voor alle wedstrijdniveaus worden er op regionaal niveau wedstrijden aangeboden. Daarna is er mogelijkheid tot doorstroming naar landelijk georganiseerde wedstrijden. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Leeftijdscategorieën:

 • Instap : turnsters die 9 jaar zijn of worden
 • Pupil 1 : turnsters die 10 jaar zijn of worden
 • Pupil 2 : turnsters die 11 jaar zijn of worden
 • Jeugd 1 : turnsters die 12 jaar zijn of worden
 • Jeugd 2 : turnsters die 13 jaar zijn of worden
 • Junior : turnsters die 14 of 15 jaar zijn of worden
 • Senior : turnsters die 16 jaar of ouder zijn of worden

Voor de leeftijdsindeling is de leeftijd bepalend, die op 31 december van het kalenderjaar van beëindiging van de wedstrijdcyclus bereikt is.

Niveaus/divisies

In deze tabel zijn de niveaus/ divisies weergeven waarin TurnCentrum Twente uitkomt.

De KNGU turnen dames bepaalt ieder jaar opnieuw in welke niveaus turnsters te dienen worden ingeschreven.
• De leeftijdscategorieën instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1 worden als voorbereidend gezien. De keuze van niveau is in deze leeftijdscategorieën vrij.
• De keuze voor het niveau in de jeugd 2 is vrij maar deze keuze bepaald wel de inschrijving voor de keuze oefenstof in de junioren en verder.
• Voor de andere keuzeniveaus geldt er ieder jaar een promotie / degradatie regeling.

 

Structuur van de trainingen binnen TurnCentrum Twente

Jong Talent Twente
De meisjes voor de Jong Talent Twente (5 tot 7 jaar) krijgen bij de instroom een proefperiode van 3 maanden. Binnen deze periode wordt gekeken of de turnster over genoeg talent beschikt om geplaatst te kunnen worden in een van onze selecties. Het doorsturen naar een andere of extra les zal in overleg geschieden. Indien wordt besloten dat een meisje niet in aanmerking komt om deel uit te maken van onze selectie zullen de ouders hiervan na de proefperiode worden benaderd. Extra contributie wordt naar ratio berekend.

Jong Talent Twente is op de volgende dag en tijd:

 • Maandag 16.00 – 18.00 uur Turnhal Weusthag

Pre-selectie

Jonge turnsters (6 tot 8 jaar) waarvan bij de Jong Talent gebleken is dat ze mogelijk potentie hebben om door te stromen naar de A- of B-selectie komen in de Pre-selectie. Zij trainen twee keer in de week, totaal 5,5 of 6 uur. Deze trainingen worden per seizoen opnieuw bepaald en zijn afhankelijk van of er plek is in de A- of B-selectie.

C-selectie

De turnsters die zijn geselecteerd voor divisies 5 en 6, trainen in de C-selectie en hebben twee keer in de week training.
Deze trainingen zijn op de volgende dagen en tijden:

 • Woensdag 16.00 – 18.00 uur Turnhal Weusthag
 • Vrijdag 16.00 – 18.00 uur Turnhal Weusthag

B-selectie

De turnsters die zijn geselecteerd voor divisies 3 en 4 trainen in de B-selectie en hebben drie keer in de week training.
Deze trainingen zijn op de volgende dagen en tijden:

 • Dinsdag 17.00 – 20.00 uur Turnhal Weusthag
 • Donderdag 17.00 – 20.00 uur Turnhal Weusthag
 • Zaterdag (1) 09.00 – 12.00 uur Turnhal Weusthag

A-selectie

Turnsters die geselecteerd zijn voor de divisies 1 en 2 trainen in de A-selectie. Afhankelijk van leeftijd en niveau trainen deze turnsters vier tot zes maal per week.

De vaste trainingsdagen en tijden zijn:

 • Maandag 17.00 – 20.00 uur Turnhal Weusthag
 • Woensdag 17.00 – 20.00 uur Turnhal Weusthag
 • Vrijdag 17.00 – 20.00 uur Turnhal Weusthag
 • Zaterdag (2) 11.30 – 14.30 uur Turnhal Weusthag
 • Zondag 10.00 – 13.00 uur Turnhal Weusthag

Vrije Oefening
Hiernaast wordt op zaterdag en zondag op afspraak aan de verschillende vrije oefeningen (op muziek) gewerkt. Deze trainingen vinden altijd in overleg met de ouders plaats.

Groepsspringen voor dames 14+
Turnsters vanaf 14 jaar kunnen in deze groep worden opgenomen. Zij trainen drie keer per week.

 • Maandag 17.00 – 20.00 uur Algemene training en springen
 • Vrijdag 17.00 – 20.00 uur Algemene training en springen
 • Zondag 10.00 – 13.00 uur Algemene training en springen
error

Like ons ook op social media!