Wie zijn wij?

lOGO_tctTurnCentrum Twente werd opgericht op 7 juli 2000. Een jonge vereniging in opbouw, met veel ambities. Toch is het gelukt te starten met een voltallig bestuur, alsmede een activiteiten- en een sponsorcommissie.

In een tijd waarin een grote claim op de vrije tijd van mensen gelegd wordt is TCT in de gelukkige omstandigheid, veel vrijwilligers aan zich te kunnen binden. De komende jaren zullen we proberen het aantal vrijwilligers te handhaven en het liefst nog te laten uitbreiden. Binnen een vereniging is altijd hulp nodig. Of het nu gaat om bestuurskundige taken, of hand en span- diensten, helpende handen zijn altijd welkom.

Ook met betrekking tot de train(st)ers is onze vereniging er in geslaagd een goed en kwalitatief hoogwaardig trainerscorps aan zich te binden. De train(st)ers zijn zeer ‘bevlogen’ met de sport bezig en ook zij steken veel vrije uren in onze vereniging.
Kortom, een goede start die hopelijk ook het halve werk is.

De doelstellingen; waar staat TCT voor

De missie, zoals onderstaand beschreven, is ontleend aan de statuten:

TurnCentrum Twente wil (supra)regionaal (selectie)turnen en
andere aan gymnastiek gelieerde sporten aanbieden
Zij wil zich onderscheiden door het bieden
van kwaliteit aan haar leden

 

Om dit waar te kunnen maken en zich te onderscheiden van andere verenigingen wil TCT:

  • de trainingen laten verzorgen door gekwalificeerde en ervaren trainers;
  • deelnemen aan wedstrijden op vele niveaus;
  • de trainingen/ lessen aanbieden met gebruik van adequaat materiaal;
  • trainingen aanbieden met een adequate structuur en middels een systematische  methodiek.

Dit kan alleen lukken, als we de komende jaren werken aan een financieel gezonde vereniging, met een batig saldo. We streven in 2012 naar minimaal 500 betalende leden en hopen gebruik te kunnen maken van adequate middelen / materialen en accommodaties.
Verder is het bestuur van mening, dat er aan het einde van de erede beleidsperiode (2012) minimaal zeven verschillende producten ontplooit dienen te worden, die structureel van aard zijn en worden bemand door gekwalificeerde trainers.
Tenslotte dient het bestuur op kwantitatieve sterkte te zijn en zijn/ worden er commissies gevormd, die zijn voorzien van een taakstelling en gering eigen budget.

Bestuur

20080312 Huishoudelijk Reglement Erelid van TurnCentrum Twente Dhr. Geert de Wilde te midden van zijn turnsters

Train(st)ers

Commissies

Binnen een grote vereniging zoals TurnCentrum Twente zijn een flink aantal vrijwilligers onontbeerlijk. Wij zien deze vrijwilligers binnen onze vereniging als kern en als grote drijvende kracht van het hele verenigingsgebeuren.

Rooster

Hieronder treft u een overzicht aan van al onze recreatielessen en trainingen in de verschillende accommodaties in de gemeente Hengelo en Enschede. U kunt zonder verdere verplichtingen uw kind rustig een keertje mee laten doen. De train(st)ers zijn hiervan op de hoogte en helpen u graag verder! Ook kunt u desgewenst ons informatienummer bellen: Mevr. …

Contributie

Contributie(conform besluit: A.L.V. 18 april 2017) De gehele leden- en contributieadministratie van TurnCentrum Twente wordt beheerd in een “webbased” softwarepakket van de KNGU genaamd Digimembers. Onze vereniging telt op dit moment 425 actieve leden (01.04.2017). CONTRIBUTIE OVERZICHT Inschrijfgeld € 15,00 Basiscontr. < 16 jaar € 9,00 Basiscontr. > 16 jaar € 13,50 Contributie per uur …

Jeugdsportsubsidie

WELKOM BIJ JEUGDSPORTFONDS HENGELO & BORNE Het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige, niet bureaucratische manier zoveel mogelijk kansarme kinderen een kans te bieden om te sporten. De doelgroep van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne zijn jongeren van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Hengelo …

Vacatures

Vrijwilligers gezocht Binnen een vereniging is altijd hulp nodig; of het nu gaat om bestuurskundige taken of hand- en spandiensten: helpende handen zijn altijd welkom. Gelukkig is er binnen TurnCentrum Twente een grote groep vrijwilligers actief. Vaak zijn dit de ouders van de leden, maar we zijn ook regelmatig op zoek naar mensen met specifieke …

Vakantierooster

Documenten

20080312 Huishoudelijk Reglement TCT Beleidsplan TurnCentrum Twente 2012-2015 20160501 – Aanmeldingsformulier TCT 20160518 Uitnodiging Jong Talent Twente Gedragsregels KNGU

Vertrouwenspersoon

  Even voorstellen Mijn naam is Wheena ’t Hooft. Sommigen van jullie zullen mij misschien kennen. Ik heb tot 2007 bij de selectie van TCT geturnd. Daarnaast heb ik tot de zomervakantie van 2010 les gegeven aan verschillende recreatielessen van TCT. En vanaf nu ben ik de vertrouwenspersoon voor leden en vrijwilligers van TCT. Wat …