Boodschap van Marieke vd Plas: verantwoord heropenen van de binnensport. Hoe verder?

13 mei 2020

De afgelopen weken is sporten en bewegen in de buitenlucht weer toegestaan. Dat ging gecontroleerd in fases met eerst de jongste leeftijdsgroepen (laag risico) en daarna de volwassenen. Een grote en belangrijke stap omdat we in Nederland sinds de crisis fors minder zijn gaan bewegen. Tegelijkertijd zien we dat er overal nog steeds een grote beperking is op het binnensporten. Zo ook voor de sporters in de gymsport. Direct na de persconferentie op 6 mei is- onder leiding van NOC*NSF – een strategieteam ingericht voor het verder verantwoord openen van de sport. De KNGU speelt hierin een belangrijke rol als grootste binnensportbond. De eerste stap was ruimte krijgen van minister Van Rijn om met inzichten te komen voor de fasering. Dat is gelukt!

Het team werkt aan een actieplan voor een verantwoorde opening van de binnensport – oftewel: hoe kan dit op een manier die het minst risicovol is voor de volksgezondheid van sporters én leiding. De beheersing van het verspreidingsrisico van het coronavirus via aerosolen is hierin een heel belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar mogelijk onderscheid in leeftijdsgroepen (gekoppeld aan risicoprofiel), type sportactiviteiten (laag intensief) en klimaatbeheersing in de sportzaal/hal. Ook internationale en wetenschappelijke kennis en ervaring wordt gebruikt. Uiteraard volgen we met interesse de ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs als het gaat om onze (grote) groep jongste sporters. Daaraan gekoppeld scherpen we het sportprotocol aan op een aantal punten. Onafhankelijk onderzoek, voor het verantwoord heropenen van de binnensport, kost tijd en het is helaas nog niet duidelijk hoeveel tijd hiervoor nodig is. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van vele andere partijen. Ook jullie stem nemen we mee in het strategieteam. Vanzelfsprekend wordt de uitkomst gedeeld met de betrokken instanties. In de afgelopen week hebben jullie met duizenden de petitie getekend die op Facebook is geïnitieerd. Dat kan nog steeds via deze pagina.

Uiteindelijk brengt het Outbreak Management Team (OMT) een advies uit aan het kabinet. Het kabinet beslist. Als KNGU doen we er alles aan om de binnensport eerder te openen dan 1 september. Dit doen we niet via een snoeiharde lobby. We willen, als KNGU, meedenken in hoe dit verantwoord kan volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid want de volksgezondheid blijft voorop staan. Voor nu: alle lof en waardering voor clubs met een online en/of buitensportaanbod. We realiseren ons heel goed wat dit van jullie vraagt. Kracht, lef en lenigheid.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Marieke van der Plas
directeur KNGU

Verantwoord heropenen van de binnensport. Hoe verder?
error

Like ons ook op social media!